Kancelaria świadczy usługi w zakresie publicznego PRAWA KONKURENCJI (ANTYMONOPOLOWE).

 •  praktyki antykonkurencyjne, 

 •  nadużywania pozycji dominującej na rynku, 

 •  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

obejmujące:

 •  przygotowywanie opinii prawnych na zlecenie Klienta w zakresie unijnego i krajowego prawa konkurencji, 
 •  przygotowywanie opinii prawnych na zlecenie Klienta z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
   
 •  bieżące doradztwo obejmujące ocenę zamierzonych zachowań klienta z regułami prawa konkurencji,
 •  reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję  oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przed- Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji  Konsumentów, sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem  Najwyższym,
 •  reprezentacja w kontaktach z organem antymonopolowym w imieniu Klienta (przed wszczęciem postępowania,  jak i w trakcie jego prowadzenia),

 •  audyt antymonopolowy, obejmujący także ocenę zachowania osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, 
 •  przygotowanie i pomoc w trakcie kontroli i przeszukania antymonopolowego,
 •  pełna obsługa w zakresie postępowań koncentracyjnych (dwuetapowych),

 •  doradztwo w zakresie skorzystania z programu leniency oraz leniency plus,
 •  doradztwo w zakresie skorzystania z instytucji settlements (dobrowolnego poddania się karze),
 •  reprezentację w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (klauzule abuzywne,  obowiązek udzielenia informacji, czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe praktyki rynkowe),
   
 •  reprezentację Klienta  przed sądem powszechnym w sprawach o odszkodowanie z tytułu złamania reguł  konkurencji, w tym z wykorzystaniem pozwu grupowego,

Publiczne prawo konkurencji jest główną specjalizacją kancelarii.

Dr hab. Małgorzata Sieradzka jest współautorką (wraz z prof. K.Kohutkiem) pierwszego na rynku wydawniczym Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wolters kluwer 2008 r.), którego drugie wydanie, uwzględniające nowelizację ustawy ukazało się w 2014 r.

Jej publikacje są powoływane w decyzjach organu antymonopolowego oraz w orzeczeniach sądów. 
Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW