K.Kohutek, M.Sieradzka, Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008
K.Kohutek, M.Sieradzka, Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2014
M.Zdyb, M.Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2013
M.Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Wolters Kluwer ,Warszawa 2010
M.Zdyb, M.Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2011
M.Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, warszawa

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW