M.Sieradzka, Reklama porównawcza i dostosowanie polskich regulacji prawnych do dyrektywy 97/55/WE, Rejent 2006, Nr 11, s.113, 131;

M.Sieradzka, Roszczenie o zaniechanie działań stanowiących czyn  nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa i Administracji LXXIV Wrocław 2006, AUW No 2950, s. 222-231;

 M.Sieradzka, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji w: Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji pod red J.Olszewskiego, Ekonomia Nr 15, Wrocław 2007, s. 241-257;

M.Zdyb, M.Sieradzka, Interpretacja klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 12,

M.Sieradzka, Prawnokarne aspekty naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2006, Tom XIX AUW No 2841, s. 40-52.

M.Sieradzka Zakaz konkurencji w Kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 2006, Nr 9, s. 26-33.

M.Sieradzka, Roszczenie o zaniechanie działań stanowiących czyn  nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa i Administracji LXXIV Wrocław 2006, AUW No 2950, s. 222-231.

M.Sieradzka, Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji w:Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji pod red J.Olszewskiego, Ekonomia Nr 15, Wrocław 2007, s. 241-257.

M.Sieradzka, Opłaty półkowe- aspekty praktyczne –dodatek do MoP 2014, Nr 6.

M.Sieradzka, M.Zdyb ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2 wyd.

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW