Adwokat Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka posiada gruntowne wykształcenie oraz praktykę w renomowanych kancelariach prawniczych.
Od wielu lat aktywnie prowadzi działalność naukową, prowadząc badania naukowe z zakresu prawa gospodarczego, konkurencji oraz prawa zamówień publicznych. Zdobyte doświadczenie pozwala dr hab. Małgorzacie Sieradzkiej uczestniczyć w konferencjach, dyskusjach, jak i brać udział w opracowaniach uwag do projektów aktów prawnych (np. nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego  na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Bieżąco współpracuje z Dziennikiem Rzeczpospolita oraz Gazeta prawna w zakresie komentarzy prawnych oraz modułem LEX zamówienia publiczne.
W swojej pracy kieruje się mottem: ochrona interesów  Klienta jest dla mnie najważniejsza.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka świadczy usługi z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa zamówień publicznych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego (ochrona zbiorowych, indywidualnych i grupowych interesów konsumentów), dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym.

Posiadane doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne pozwalają oferować usługi w pełni dostosowane do w potrzeb Klienta. Preferujemy kontakt osobisty z Klientem, który pozwoli na poznanie potrzeb oraz dostosowanie usług do oczekiwań. Istnieje także możliwość spotkania w każdym dogodnym dla klienta terminie Oferujemy także home-suurcing pozwalający na bieżąco prowadzić działalność pod nadzorem adwokata.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie umożliwia współpraca z wybitnymi naukowcami - doktorami nauk prawnych, doktorami nauk medycznych oraz profesorami prawa i medycyny.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w formie ryczałtu lub stawki godzinowej. Kancelaria oferuje również stałe umowy na obsługę oparte na rozliczeniach ryczałtowych, ustalonych na podstawie miesięcznego nakładu pracy na obsługę (przewidziana liczba godzin w miesiącu).

Prowadzimy obsługę w języku polskim i angielskim.

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW