Nowy artykuł Mecenas Małgorzatay Sieradzkiej w Rzeczpospolitej (29.07.2021 r.). Zapraszamy do lektury. Manipulowanie ceną ofert jest praktyką stosowaną przez wykonawców składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Manipulowanie ceną może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Małgorzata Sieradzka: Manipulowanie ceną oferty może się https://www.rp.pl › Prawo › Opinie

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie koncentracji na rynku. Konkurencja jest istotną wartością w gospodarce rynkowej. Klient Kancelarii zdecydował się skorzystać z profesjonalnej pomocy w ramach badania rynku przez UOKIK. Badanie rynku jest prowadzone przez Prezesa UOKIK przed podjęciem decyzji co do koncentracji na rynku. W związku z chęcią przejęcia kolejnej lokalizacji przez Kaufland Polska konkurencj na rynku może zostać naruszona. UOKiK ma zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej hipermarketu E.Leclerc w Kielcach, transakcja może bowiem doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku - podał we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Urzędu przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc. Jak wskazano w komunikacie, w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Prezes Urzędu skierował sprawę do II etapu.Oznacza to, że UOKIK ma kolejne 4 miesiące na ocenę, czy przejęcie sklepu naszego klienta w pasażu Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach.

W dobie Covid często pomagamy Klientom, który w wyniku niekorzystnych skutków pandemii nie mogą wykonać zamówienia publicznego. Nasz klient po podpisaniu umowy był zmuszony zrezygnować z jej wykonania. Przepisy zawarte w Tarczy kryzysowej zakazują m.in. potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niwykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia czy też- jak w naszym przypadku-z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Pomimo tego, że zamawiający początkowo potrącił kare umowną w wyniku naszych działań udało się zawiesić jej potrącenie. Oczywiście z uwagi na wysokość kary Nasz Klient zdecydował się na sądowe dochodzenie obniżenia kary umownej.

Wygrana Klienta Kancelarii w sprawie o czyny nieuczciwej konkurencji.Sprawa dotyczyła kilku deliktów nieuczciwej konkurencji, w tym naruszenia w meta-tagach.Sąd uznał, że doszło do naruszenia uczciwej konkurencji, a tym samym potwierdził, że interesy naszego Klienta zostały naruszone.

Wygrana Klienta Kancelarii w sprawie o czyny nieuczciwej konkurencji.

Wystąpienie w TVP mec.Małgorzaty Sieradzkiej na temat postanowienia SOKIK w sprawie PKN Orlen/Polska Press

Nowa pubikacja prof.Sieradzkiej w Prawo medyczne w ochronie zdrowia pod red. Prof.Zajdel-Całkowskiej

Szanowni Klienci, informuję, iż uroczyste otwarcie nowego biura w Warszawie w lokalu przy Al. Sikorskiego 9B odbędzie się w pierwszym tygodniu Nowego Roku 2019.

W trakcie spotkania omówiony zostanie projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Będzie to także dobry moment na spotkanie z ekspertami. Zachęcam nowych Klientów do rezerwowania godziny, liczba miejsc ograniczona.

Zachęcam do zapoznania się z nowym artykułem dotyczącym zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I i II),
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorstwem-osoby-fizycznej-analiza-iocena-nowych-rozwiazan-prawnych-czii/

W dniu 5.12.2018 r. odbyło się kolejne webinarium prof.Małgorzaty Sieradzkiej prowadzona dla Wolters Kluwer.

W trakcie szkolenia omówiono założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz omówiono problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Pojawiła się nowa publikacja Prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.Komentarz , Warszawa 2018
https://www.profinfo.pl/sklep/dochodzenie-roszczen-w-postepowaniu-grupowymkomentarz,87214.html

W grudniu zapraszamy Klientów na prezentację z zakresu założeń nowego Prawa zamówień publicznych w siedzibie WGP

Kolejna wygrana mec.Małgorzaty Sieradzkiej w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji z art.12 ust.2 oraz 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 31.08.2018 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie VI GC 242/16 oddalił apelację powoda w całości przyjmując, że pozwany nie dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji. Wyrok jest prawomocny.

Dostępne uzasadnienie do wyroku KIO w sprawie budowy II linii metra KIO 1295/18. Izba całkowicie potwierdziła argumentację zawartą w odpowiedzi na odwołanie sporządzonej przez pełnomocnika Zamawiającego adw.Małgorzatę Sieradzką. Jak twierdziła na rozprawie przed KIO mec. Małgorzata Sieradzka ,,Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego". szeroko na ten temat zob. M.Sieradzka, By wykluczyć konsorcjum z przetargu, trzeba udowodnić zmowę, https://www.prawo.pl/samorzad/konsorcjum-jest-dopuszczalna-forma-udzialu-w-przetargu,295128.html

Miło mi poinformować Klientów Kancelarii o zakupie nowego lokalu i rozszerzeniu działalności kancelarii o nowe specjalności. Zespół wyspecjalizowanych prawników będzie do Państwa dyspozycji od września 2018 r. także w nowym miejscu przy ul.Sikorskiego 9A budynek CITYZEN

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie z zakresu zamówień publicznych. W czwartek 19 lipca zapadł precedensowy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej budowy drugiej linii metra (KIO 1295/18). Dokładnie chodziło o odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum Astaldi i Gülermak w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Projekt i budowa II linii metra w Warszawie - III Etap realizacji odcinka zachodniego. KIO przychyliła się w pełni do stanowiska mec. Małgorzaty Sieradzkiej i uznała, że nie było zmowy przetargowej w przetargu. Mec. Małgorzata Sieradzka reprezentowała w tej sprawie Zamawiającego Metro Warszawskie.
Zachęcam do lektury artykułu
http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/kio-konsorcjum-w-przetargu-nie-zakloca-konkurencji

Pojawiła się nowa publikacja autorstwa Małgorzaty Sieradzkiej - komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, wyd.BECK, Warszawa 2018 https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/malgorzata-sieradzka

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka jako ekspert z zakresu zamówień publicznych będzie prowadzić szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka prowadziła w dniu 8 lutego 2018 r. dla Wolters Kluwer webinarium z zakresu zamówień publicznych.

Temat webinarium to ,,Aktualność e składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka autorką glosy do wyroku w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/ Uber Systems Spain SL).

TSUE uznał, że UBER to firma transportowa. Omówienie wyroku dostępne w serwisie LEX/el.

Kolejna wygrana Prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji z art.12 ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił powództwo z uwagi na brak wypełnienia znamion czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na nieuczciwym przejmowaniu klientów. Adwokat Małgorzata Sieradzka jest autorką kom.do art.12 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red.M.Zdyba, M.Sieradzkiej, Warszawa 2016).

Kolejna wygrana przed KIO w sprawie KIO 21/18.

Adwokat Małgorzata Sieradzka reprezentowała przystępującego po stronie zamawiającego. KIO oddaliła odwołanie wykonawcy w całości przychylając się do stanowiska zajętego w przystąpieniu. KIO dopuściła łączenie własnych zasobów na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyrok jest jednym z pierwszych w którym KIO opiera sie na wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT. Glosa prof. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej do wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu jest dostępna w serwisie lex.pl

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka prowadziła w dniach 27-29 listopada 2017 r. szkolenie dla sędziów Sądów Okręgowych, Sądów Apelacyjnych oraz prokuratorów z postępowania grupowego jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka zakończyła cykl szkoleń z zakresu zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej jako ekspert UOKiK

W maju 2017 r. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata poprowadzi kolejne szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Temat webinarium to oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata prelegentem na 15. CKN- „Odpowiedzialność cywilna i korporacyjna lekarza”. Konferencja odbyła się 26 kwietnia (środa) 2017 r., w godz. 11.00 -16.00 w Pałacu Staszica, Sala Staszica (I piętro, 103), Warszawa, Nowy Świat. Wykład dotyczył podstaw odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego w zespole medycznym, http://www.fptm.pl/index.php/konferencje/

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka jednym z ekspertów z zakresu zamówień publicznych powołanych do przygotowania pytań na egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Nowa monografia prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej
,,Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji”

Gazeta prawna –M.Sieradzka, ZUS nie odpowie na każde zapytanie przedsiębiorcy o stosowanie zasad z 13 marca 2014 r.

M.Sieradzka, Elektroniczny punkt dezinformacji obywatela, RP Z dnia 21 luty 2014 r.

Rzeczpospolita artykuł – M.Sieradzka Telemarketer na wylocie

Adwokat dr Małgorzata Sieradzka została Ekspertem UOKIK ds. zmów przetargowych

Nowa siedziba Kancelarii w Warszawie
Miło mi poinformować Klientów o zakupie lokalu w ekskluzywnym Apartamentowcu w Warszawie, przy ul. Puławskiej 111, dzielnica Mokotów

Miło mi poinformować Klientów Kancelarii o pokonaniu kolejnego szczebla rozwoju naukowego - Rada Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi podjęła w dniu 8 kwietnia 2016 r. uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Sieradzkiej

Nowe publikacje Prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej
- Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, iKAR nr 3/2016
-Kwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej? -glosa do wyroku SOKiK z dnia 25 stycznia 2016 r. sygn. akt XVII AmA 153/14
- Uprawnienie do nakazania publikacji decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów niezależnie od stwierdzenia potrzeby usunięcia jej skutków, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2016

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW