Szanowni Państwo, miło mi poinformować Klientów kancelarii o rozszerzeniu praktyki o nowe działy. Zespoły wyspecjalizowanych prawników będą do Państwa dyspozycji od września 2018 r. w nowym lokalu w budynku CITYZEN ul. aleja Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka redaktorem i autorem Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, BECK 2018 r. więcej informacji na stronie https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/malgorzata-sieradzka

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka jako ekspert z zakresu zamówień publicznych będzie prowadzić szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka prowadziła w dniu 8 lutego 2018 r. dla Wolters Kluwer webinarium z zakresu zamówień publicznych.

Temat webinarium to ,,Aktualność e składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka autorką glosy do wyroku w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/ Uber Systems Spain SL).

TSUE uznał, że UBER to firma transportowa. Omówienie wyroku dostępne w serwisie LEX/el.

Kolejna wygrana Prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji z art.12 ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił powództwo z uwagi na brak wypełnienia znamion czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na nieuczciwym przejmowaniu klientów. Adwokat Małgorzata Sieradzka jest autorką kom.do art.12 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red.M.Zdyba, M.Sieradzkiej, Warszawa 2016).

Kolejna wygrana przed KIO w sprawie KIO 21/18.

Adwokat Małgorzata Sieradzka reprezentowała przystępującego po stronie zamawiającego. KIO oddaliła odwołanie wykonawcy w całości przychylając się do stanowiska zajętego w przystąpieniu. KIO dopuściła łączenie własnych zasobów na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wyrok jest jednym z pierwszych w którym KIO opiera sie na wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT. Glosa prof. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej do wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu jest dostępna w serwisie lex.pl

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka prowadziła w dniach 27-29 listopada 2017 r. szkolenie dla sędziów Sądów Okręgowych, Sądów Apelacyjnych oraz prokuratorów z postępowania grupowego jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka zakończyła cykl szkoleń z zakresu zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej jako ekspert UOKiK

W maju 2017 r. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata poprowadzi kolejne szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Temat webinarium to oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata prelegentem na 15. CKN- „Odpowiedzialność cywilna i korporacyjna lekarza”. Konferencja odbyła się 26 kwietnia (środa) 2017 r., w godz. 11.00 -16.00 w Pałacu Staszica, Sala Staszica (I piętro, 103), Warszawa, Nowy Świat. Wykład dotyczył podstaw odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego w zespole medycznym, http://www.fptm.pl/index.php/konferencje/

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka jednym z ekspertów z zakresu zamówień publicznych powołanych do przygotowania pytań na egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Nowa monografia prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej
,,Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji”

Gazeta prawna –M.Sieradzka, ZUS nie odpowie na każde zapytanie przedsiębiorcy o stosowanie zasad z 13 marca 2014 r.

M.Sieradzka, Elektroniczny punkt dezinformacji obywatela, RP Z dnia 21 luty 2014 r.

Rzeczpospolita artykuł – M.Sieradzka Telemarketer na wylocie

Adwokat dr Małgorzata Sieradzka została Ekspertem UOKIK ds. zmów przetargowych

Nowa siedziba Kancelarii w Warszawie
Miło mi poinformować Klientów o zakupie lokalu w ekskluzywnym Apartamentowcu w Warszawie, przy ul. Puławskiej 111, dzielnica Mokotów

Miło mi poinformować Klientów Kancelarii o pokonaniu kolejnego szczebla rozwoju naukowego - Rada Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi podjęła w dniu 8 kwietnia 2016 r. uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Sieradzkiej

Nowe publikacje Prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej
- Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów, iKAR nr 3/2016
-Kwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej? -glosa do wyroku SOKiK z dnia 25 stycznia 2016 r. sygn. akt XVII AmA 153/14
- Uprawnienie do nakazania publikacji decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów niezależnie od stwierdzenia potrzeby usunięcia jej skutków, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2016

Kontakt do kancelarii
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl

Fromularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Zapytanie:

Copyright © 2015 Kancelaria Adwokacka MSW